Identiteit in de praktijk


De themaopening

‘Kind op maandag’ is de methode waar wij mee werken voor godsdienst. ‘Kind op maandag’ werkt
met thema’s en hier zijn Bijbelverhalen aangekoppeld. Als er een nieuw thema start komen de
kinderen van de onderbouw (groep 1-4) en bovenbouw (groep 5-8) samen voor de themaopening.
We bidden, zingen en steken als teken van Gods aanwezigheid de paaskaars aan. Het nieuwe
thema wordt ingeleid met een verhaal, een gesprek of een spel. Tijdens Advent- en Veertigdagentijd
is er elke week een bijeenkomst.
 

In de groep

In de groep wordt elke dag gezongen en gebeden. Twee tot drie maal per week vertelt de leerkracht een verhaal uit de Bijbel en zingen we liederen uit het nieuwe liedboek of andere bundels. Het lied van de maand wordt ook gezongen in de PKN-kerken.
Elke schooldag wordt besloten met zingen en/of gebed.

 

In de wereld 

Terug naar homeWe denken aan onze naasten door het steunen van acties waarbij de kinderen zelf actief kunnen zijn of geld mee kunnen nemen voor een project. Komend jaar sparen we elke maandag voor boerderij Het Witte Water. Dat is een biologische (zorg)boerderij aan de Nieuwe Voorthuizerweg, een doel dicht bij huis. In de nabije toekomst worden appartementen en studio’s gerealiseerd om nog meer jongeren hulp te bieden.
 

Vieringen

De christelijke feesten vieren we met elkaar. Bij het kerstfeest vinden we het belangrijk om dit samen met de ouders te vieren. Kinderen van groep 1 en 2 hebben ’s middags vrij en zijn verplicht om ’s avonds te komen. Ook het contact met de kerken vinden we belangrijk. In samenwerking met de protestantschristelijke scholen en kerken organiseren we jaarlijks een school-kerk-gezinsdienst waar iedereen
van harte welkom is. Wij organiseren de dienst in het najaar en in het voorjaar organiseert de kerk een kinderdienst voor kinderen in de   basisschoolleeftijd.

 

Gebedsgroep “Hart voor school”

Enkele ouders van de school vormen een gebedsgroep: “Hart voor school”. Zij willen ook als ouders
graag handen en voeten geven aan de identiteit in de vorm van positieve steun. Allereerst door
middel van gebed, maar ook met praktische aandacht, bijvoorbeeld een kaartje of bloemetje voor
iemand in een moeilijke situatie: Meeleven met elkaar. Ook de kinderen doen hier aan mee. Elke
maand krijgt een andere klas het gebedshart, waar de kinderen met briefjes gebeden op kunnen
prikken. De groep komt elke maand een uur bij elkaar.