Onze missie
Op onze school willen we dat kinderen en  leerkrachten met plezier naar school gaan en  zich er veilig en geaccepteerd voelen. We willen werken vanuit een positief christelijke levensovertuiging. Het geloof in Christus de Heer willen we blijmoedig beleven, uitdragen en  ons handelen daarop baseren. Met een goede  sfeer en open contacten zal een vertrouwensbasis ontstaan, nodig om kinderen optimaal te begeleiden op weg naar hun volwassenheid. 
Waaraan kun je nu de Dr. W. van den Berghschool herkennen? Waar staan we voor?

We willen een school zijn waar…

  • de Bijbel de inspiratiebron is voor ons doen en laten en het christen zijn een bewuste plaats heeft binnen de school
  • kinderen met plezier naar toe gaan en zich veilig voelen, waar enthousiasme heerst onder kinderen en leerkrachten
  • kinderen worden uitgedaagd om veel te leren, een kritische instelling hebben ten opzichte van zichzelf, de mede-mens en de wereld om hen heen
  • speciale zorg is voor kinderen die iets extra’s nodig hebben
  • toekomstgericht wordt gewerkt, steeds zoekend naar nieuwe mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren
  • leraren geloven in de mogelijkheden van kinderen
  • leraren een open oor hebben voor ouders
  • leraren aandacht hebben voor elkaar, open en betrokken zijn en profiteren van elkaars kennis
  • ouders zich betrokken voelen en enthousiast meewerken in alle geledingen
  • zelfstandig werken en samenwerkend leren centraal staan binnen een betekenisvolle context.