Kanjertraining op de van den Berghschool


Kanjertraining:
Al een paar jaar lang verzorgen we lessen waarin we de leerlingen trainen om zogenoemde 'kanjers' te worden, te zijn en te blijven. In elke groep op onze school vindt u de kanjerpetten en posters met daarop de kanjerregels, hierdoor creëren we een doorgaande lijn in onze school.
 
Het doel van de Kanjertraining:
Het belangrijkste doel is dat een kind positief over zichzelf en een ander leert denken. De kinderen leren dat ze invloed hebben op het gedrag van zichzelf en de ander. Als gevolg hiervan heeft het kind minder last van sociale stress. Ook op langere termijn is dit effect merkbaar. Het blijkt dat veel kinderen na het volgen van de Kanjertraining zich beter kunnen concentreren op school en betere leerresultaten behalen.

De verklaring hiervoor is eenvoudig: de Kanjertraining geeft kinderen handvatten in sociale situaties en daardoor komt tijd en energie vrij.

Binnen de Kanjertraining leren kinderen te kijken naar de gevolgen van hun gedrag.
Dit met behulp van hun klasgenoten en van de leerkrachten. Het principe van de Kanjertraining bestaat uit het bewust worden van vier manieren van reageren.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van vier typetjes:
 

Konijn (gele pet)
Te bang, vermijdend, faalangstig en stil. Het konijn denkt slecht over zichzelf en goed over een ander.

Tijger (witte pet)
Zich zelf, gewoon, normaal, te vertrouwen, aanspreekbaar op gedrag. De tijger denkt goed over
                                        zichzelf en de ander.


Aap (rode pet)
Grapjurk, uitslover, meeloper, aansteller, malloot. De aap denkt niet goed over zichzelf, maar ook niet goed over een ander.

Pestvogel (zwarte pet)
Uitdager, bazig, hork, pester. De pestvogel denkt goed over zichzelf, maar niet goed over een ander.
 
Tijdens de Kanjertraining staan vijf afspraken centraal:

Door middel van verhalen, spelletjes en activiteiten brengen we deze afspraken in de praktijk. Wij hopen natuurlijk dat deze afspraken ook buiten de context van de lessen, namelijk in ‘het dagelijks leven’, vorm krijgen.
 
Doelen van de Kanjertraining:

- pestproblemen worden hanteerbaar / lossen zich op                                          Afbeeldingsresultaat voor kanjertraining
- leerlingen durven zichzelf te zijn
- leerlingen voelen zich veilig
- leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken
- leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen
- leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen
- de leerkracht wordt gerespecteerd.

Wij hopen dat wij als team zo een positieve bijdrage kunnen leveren aan het welbevinden en het gedrag van de kinderen. Want, als een kind goed in zijn/haar vel zit, is dat een goede basis voor ontwikkeling.
 
 
Stappenplan grensoverschrijdend gedrag:

Met dit stappenplan willen wij werken aan gewenst gedrag op school. Het stappenplan zal een ieder op school houvast bieden en richtlijnen geven bij het voorkomen en oplossen van

grensoverschrijdend gedrag.


download hier het: Stappenplan grensoverschrijdend gedrag.