Schoolontwikkeling 2018/2019


 
In onze visie-uitspraken hebben wij staan: wij kijken naar de behoeften van kinderen en passen hier ons onderwijs op aan. Hierbij stimuleren we de eigenheid van de kinderen en we willen een lesprogramma bieden dat aansluit op hun talenten en kwaliteiten.
 

Ouderbetrokkenheid 3.0

Betrokkenheid is een kernwaarde van de school. Daarom investeren we in de ouderbetrokkenheid met als doel de ontwikkeling van het kind, de leerling.
De 10 criteria behorend bij ouderbetrokkenheid 3.0 (zie informatiegids voor meer informatie) zijn leidend. Er is een Regiegroep Ouderbetrokkenheid bestaande uit ouders, leerkrachten en directeur. Zij zijn kartrekker van dit proces. Tijdens het schooljaar zult u regelmatig van de Regiegroep horen.
Wij vinden het belangrijk om met ouders in gesprek te zijn. Daarom organiseren we tijdens het schooljaar diverse bijeenkomsten. De ouderavond op 14 januari 2019 en de koffieochtenden zijn hier, naast de reguliere gesprekken met de leerkracht, een voorbeeld van.
Daarnaast zetten we een leerlingenraad op. Kinderen van groep 5 t/m 8 zullen deze raad vormen en zij gaan met de directeur in gesprek over onze schoolontwikkeling en zaken die binnen hun groep leven.
 

Spelling en woordenschat

De afgelopen twee jaar hebben we gebruikt om de methode Staal te implementeren op school. Dit schooljaar gebruiken we om te
verdiepen, de afspraken vast te leggen en te borgen. Leerkrachten zullen bij elkaar in de groep een spelling- of woordenschatles kijken.

 

Engels in groep 1 t/m 8

Dit schooljaar starten we met lessen Engelse taal in groep 1 t/m 8. Op een eenvoudige en stapsgewijze manier gaat iedere klas door middel van activerende werkvormen en pakkende filmpjes met de Engelse taal aan de slag. We maken daarbij gebruik van de methode Stepping Stones Junior.
Op 14 maart 2018 heeft de koffieochtend Engels plaatsgevonden. Klik hier voor de presentatie.
 

Wereldoriënterende vakken

Dit schooljaar gaan we aan de slag met Blink Wereld in groep 3 t/m 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis.
Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, en zelf te ervaren en ontdekken. Aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek zal op een geïntegreerde wijze worden aangeboden.

 

Buitenschoolse opvang

Onze BSO groeit en is een belangrijk onderdeel van ons aanbod geworden. Dat gaat u dit jaar ook zien, want de BSO verhuist naar een centrale plek in de school. In de eerste helft van dit schooljaar gaan we dit realiseren. We gaan de ruimte, waaronder het atelier, een opfrisbeurt geven.