Interne contactpersoon


Binnen elke organisatie van bedrijf, instelling en scholen is er (als het goed is) een beleid opgesteld om de volwassenen en de kinderen die bij hun organisatie betrokken zijn te beschermen tegen psychosociale belasting. Het aanstellen van een interne contactpersoon (vroeger heette dat vertrouwenspersoon) is een onderdeel om dit beleid uit te voeren.
De interne contactpersoon van een school is er voor het kind en de ouders. Specifiek voor meldingen of klachten over ongewenst gedrag zoals: agressie en geweld, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie.

Juf Ineke Hendriksen en juf Wilma van der Sloot zijn voor onze school de interne contactpersonen. Het is belangrijk dat zowel de kinderen als de ouders goed weten waar zij met eventuele vragen of klachten terecht kunnen.Als school hopen wij dat kinderen en hun ouders de weg weten te vinden in situaties die voor het kind onveilig zijn. Wij streven naar een veilig schoolklimaat, in de breedste zin van het woord. Een school die kinderen optimale kansen biedt om zich te ontplooien en hun veiligheid garandeert. In de hal hebben wij een speciale plek gemaakt met daarbij een schilderij van een verdrietig kind die een olifant op zijn rug draagt (symbool hoe zwaar sommige dingen kunnen zijn).
Daarbij een brievenbakje waar de kinderen hun vraag en opmerking aan de contactpersonen kwijt kunnen.


Hier kunt u uitgebreide informatie vinden over veiligheid op school.