Spcialisten: 

 

Intern begeleider:

Mijn naam is Petra van den Brand. Voor sommige ouders ben ik al bekend en voor sommige anderen misschien wat minder, daarom stel ik mij bij deze even voor.
Ik ben getrouwd, ik kom uit Barneveld, ben  32 jaar, moeder van twee kinderen en inmiddels drie jaar werkzaam als Ib’er op de Dr. W. van den Bergschool.
Voordat ik hier kwam heb ik negen jaar als leerkracht in speciaal basisonderwijs in Apeldoorn gewerkt als groepsleerkracht (gr. ½ tot 7). Ik gaf hier les aan zowel moeilijk lerende kinderen, als kinderen met een gedragsstoornis. Ik heb in die jaren de master gedragsspecialist gedaan aan het Seminarium voor orthopedagogiek, zodat ik vanuit de theorie nog meer kon leren over de omgang met kinderen met gedragsproblemen.
Twee jaar geleden heb ik de Master pedagogiek afgerond, hierin heb ik geleerd om onderzoek te doen, ik heb kinderen en ouders nog beter leren begeleiden en ik heb geleerd onderwijsontwikkelingen/ veranderingen door te kunnen voeren.
Afgelopen jaren heb ik mij ontwikkeld op het gebied van hoogbegaafdheid en ben ik bezig met stichtingsbrede ontwikkelingen op dit gebied. Ik vind het zelf belangrijk om mezelf te blijven ontwikkelen en dit zie ik natuurlijk ook graag bij de leerkrachten en leerlingen.
Mijn werkzaamheden vinden op verschillende niveaus plaats binnen de schoolorganisatie.
Ik begeleid leerlingen, leerkrachten en ouders. Wij werken op school handelingsgericht. Dat betekent dat de onderwijsbehoeften van leerlingen centraal staan. Wij bekijken per kind  wat zijn, of haar behoeften zijn op het gebied van leren, sociaal-emotionele ontwikkeling en ook wat een kind nodig heeft om een goede werkhouding te hebben.
Naast de onderwijsbehoeften kijken wij vooral naar positieve kindkenmerken, wat kan het kind wel? Van daaruit proberen wij kinderen zich verder te laten ontwikkelen. Mijn rol hierbij is dat ik structureel met de leerkracht mee kijk naar de groepsplannen voor de verschillende vakken, in de klassen kijk en regelmatig met hen overleg,  waar nodig probeer ik een bijdrage te leveren aan de tegemoetkoming van de onderwijsbehoeften van de leerling. 
Wie weet tot ziens! Ik ben bereikbaar op petra@vdberghschool.nl


Rekencoördinator:

Op onze school is Woukeline Veijer onze  rekenspecialist. Zij heeft hiervoor een opleiding gevolgd.   
Wat doet zij vooral:

 

Gedragsspecialist:

Wilma van der Sloot is de gedragsspecialist bij ons op school.
De gedragsspecialist biedt in de eerste plaats ondersteuning aan leerkrachten en andere functionarissen die binnen de school werkzaam zijn op het gebied van de begeleiding van leerlingen en groepen.

Er zijn verschillende werkgebieden: