ActiviteitencommissieDe activiteitencommissie heeft tot taak het bevorderen van de relatie tussen ouders en school en het verlenen van ondersteunende werkzaamheden bij binnen- en/of buitenschoolse activiteiten. De leden van de activiteitencommissie worden gekozen uit de kring van de ouders.

 

Leden activiteitencommissie


Rike v/d Beld (voorzitter), 
Ria Morren (penningmeester),

Arjanne Davelaar (secretaris),

Ingrid Mooijman,

Anja Hooijer,
Janet van den Born, 
Elles van den Boogert, 
Willeke Mostert, 
Geanca Wouters,

Sharon v/d Veen

 
 

Klassenouders


Elke klas heeft een klassenouder, die tevens contactpersoon is naar de ouders. Ook is de klassenouder behulpzaam bij het werk in en met de klassen.

Verdeling klassenouders:

Berenboot:  Marja Batterink
Kikkersloot: Mariska Mandersloot
Groep 3: Coriene de With
Groep 4: Wouke van Zevenbergen
Groep 5: Nanda van Rossenberg
Groep 5/6: Aline Wiedeman
Groep 6: Kristel de Graaf
Groep 7: Esther v/d Steeg
Groep 8: Katrien van Kooten

 

Vragen aan de activiteitencommissie??

Spreek ons aan op het schoolplein of mail ons!!

activiteitencommissie@vdberghschool.nl