Informatiegids


Download hieronder de schoolgids van Prot. Chr. Basisschool  
“Dr. W. van den Berghschool”.

In deze gids willen we u duidelijk maken wat onze school wil met haar onderwijs:
Wat is onze identiteit, wat zijn onze doelen en hoe willen we die bereiken? Welke activiteiten ontwikkelen we?

Welke methoden gebruiken we, hoe werken we aan de kwaliteit
an het onderwijs en hoe zie je daarvan de resultaten?
Hoe ziet de leerlingenzorg eruit? Wat is de rol van de ouders?

Daarnaast staat er natuurlijk heel wat informatie in over regels en afspraken, tijden, telefoonnummers enz.

We hopen dat ouders op deze manier een goed beeld zullen
krijgen van de Dr. W. van den Berghschool.

Hier vindt u de schoolgids 2017/2018.

Hier leest u het jaarverslag van 2017/2018. 

 

Groep 1 en 2     De groepen 1 en 2 zijn de eerste jaren van uw kind op de basisschool.        De kinderen leren hier de basis om vervolgens een goede start te                kunnen maken naar groep 3. Omdat veel nieuw zal zijn voor u en uw          kind willen we u graag wegwijs maken binnen het kleuteronderwijs.            Vandaar dat er een kleutergids is opgesteld. Hierin staat alles wat u            kunt verwachten als u kind voor het eerst naar school gaat.

U kunt dit boekje hier digitaal inzien.