Buitenschoolse opvang


 

De Dr. W. van den Berghschool biedt voor- en naschoolse opvang.
Deze opvang heeft een mooie, eigen plek in het schoolgebouw, is aangesloten bij stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei en verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.

Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolseopvang en opvang tijdens de schoolvakanties.


Aanmelden
Klik hier voor het aanmeldingsformulier. 

Tijden
Kinderen kunnen gebruik maken van de opvang tussen
7:30 - 8:30 uur en van 14:30 - 18:00 uur op schooldagen.
Tijdens de vakanties is de BSO van 7:30 - 18:00 uur open.  

Er zijn verschillende mogelijkheden ten behoeven van de opvang: 

  • 52-weken opvang (in overleg)
  • 40- weken opvang
     

De buitenschoolse opvang is in eigen beheer van de school.


Een eigen kinderopvang heeft veel voordelen:

  • De opvang sluit aan bij de eigen visie van de school
  • Kinderen blijven in hetzelfde vertrouwde pedagogische klimaat met dezelfde  waarden en normen en een doorlopende ontwikelingslijn 
  • Er wordt gebruik gemaakt van alle faciliteiten in en om het schoolgebouw
  • De groepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team
  • De overdracht van onderwijs naar opvang verloopt goed en soepel.
De directeur is verantwoordelijk voor zowel de opvang als het onderwijs. 

 
Tarieven
Hier kunt u de geldende tarieven van 2018 van onze BSO vinden. In veel gevallen hebt u recht op kinderopvangtoeslag zodat u slechts een gedeelte van deze kosten zelf betaalt. In ons overzicht ziet u een voorbeeld van die netto kosten.

Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt via www.belastingdienst.nl/toeslagen, ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in de kinderopvangkosten. Hierbij de kinderopvangtoeslagen tabel van 2017.

 

U kunt ook een proefberekening maken van uw kinderopvangtoeslag via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

Wilt u meer informatie?
Vraag Désirée Petter, pedagisch medewerker: 06-38252970, mail bso@vdberghschool.nl of vraag 
Pauline Schraven, directeur Dr. W. van den
Berghschool 0342-471519.
  

Een berichtje van de BSO        

 
Er was de afgelopen maand van alles te doen op de BSO: o.a. een tafelvoetbalmatch, graven in de zandbak, maar ook wie maakt de hoogste Kaplatoren?
Hieronder een kleurige impressie.