Buitenschoolse opvang


 

De Dr. W. van den Berghschool biedt voor- en naschoolse opvang.
Deze opvang heeft een mooie, eigen plek in het schoolgebouw, is aangesloten bij stichting Kindcentra PCO Gelderse Vallei en verzorgt de voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 - 13 jaar.

Buitenschoolse opvang kan bestaan uit voor- en naschoolseopvang en opvang tijdens de schoolvakanties.


Aanmelden
Klik hier voor het aanmeldingsformulier. 

Tijden
Kinderen kunnen gebruik maken van de opvang tussen
7:30 - 8:30 uur en van 14:30 - 18:00 uur op schooldagen.
Tijdens de vakanties is de BSO van 7:30 - 18:00 uur open.  

Er zijn verschillende mogelijkheden ten behoeven van de opvang: 

  • 52-weken opvang (in overleg)
  • 40- weken opvang
     

De buitenschoolse opvang is in eigen beheer van de school.


Een eigen kinderopvang heeft veel voordelen:

  • De opvang sluit aan bij de eigen visie van de school
  • Kinderen blijven in hetzelfde vertrouwde pedagogische klimaat met dezelfde  waarden en normen en een doorlopende ontwikelingslijn 
  • Er wordt gebruik gemaakt van alle faciliteiten in en om het schoolgebouw
  • De groepsleerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team
  • De overdracht van onderwijs naar opvang verloopt goed en soepel.
De directeur is verantwoordelijk voor zowel de opvang als het onderwijs. 

 
Tarieven
Hier kunt u de geldende tarieven van 2018 van onze BSO vinden. In veel gevallen hebt u recht op kinderopvangtoeslag zodat u slechts een gedeelte van deze kosten zelf betaalt. In ons overzicht ziet u een voorbeeld van die netto kosten.

Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt via www.belastingdienst.nl/toeslagen, ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in de kinderopvangkosten. Hierbij de kinderopvangtoeslagen tabel van 2017.

 

U kunt ook een proefberekening maken van uw kinderopvangtoeslag via http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/.

Wilt u meer informatie?
Vraag Désirée Petter, pedagisch medewerker: 06-38252970, mail bso@vdberghschool.nl of vraag 
Pauline Schraven, directeur Dr. W. van den
Berghschool 0342-471519.
  

Een berichtje van de BSO        

 
29 oktober: studiedag!
Voor een aantal kinderen was er opvang in de BSO. Ze waren druk bezig met verven, spelen en bouwen. Ze hebben zandmannetjes en zandvrouwtjes gebakken en versierd.
’s Middags hebben we een boswandeling gemaakt en bij de kabouters gekeken. Wat wonen er veel kabouters in Voorthuizen! Kortom, het was een gezellige dag!