Formulieren


Hier vindt u formulieren die u kunt downloaden en uitprinten.

Aanmeldingsformulier nieuwe leerling

U kunt het formulier uitprinten en opsturen of brengen naar school t.a.v. de directie.

Inschrijfformulier BSO Dr. W. van den Berghschool

Formulier buitengewoon verlof 

U kunt dit formulier uitprinten en invullen en vervolgens inleveren bij Pauline Schraven, indien u één of meerdere vrije dagen wilt aanvragen. U krijgt het dan weer ondertekend retour, ook als de vrijstelling niet verleend wordt.

Medicijnverklaring
Indien uw kind medicijnen moet nemen onder schooltijd, mag de leerkracht die alleen toedienen na uw schriftelijke toestemming. U kunt dit formulier uitprinten en ondertekenen en vervolgens inleveren bij de leerkracht van uw kind. Bij de overgang naar een volgende groep blijft de verklaring geldig.

In geval van nood-formulier
Op dit formulier kunt u noteren waar u in geval van nood te bereiken bent.


Informatie Bibliotheek op school
De afspraken over de Bibliotheek op school. 


Informatie Veilig Schoolklimaat

Ouderbrief Iep- Eindtoets groep 8


Flyer: Laag inkomen en schoolgaande kinderen 

Flyer: Meedoen met een kleine beurs, minimaregelingen 

Wat te doen bij hoofdluis? 

Ouderbrief schoolfotograaf